Sabtu, 2 Januari 2010

Makan Daging!


Mereka pun berkata, “Wahai Rasulullah! Alangkah lemahnya lelaki itu.” Atau mereka berkata, “Alangkah lembeknya si fulan itu.”

Mendengar pernyataan itu, Rasulullah saw bersabda, “Kamu telah mengumpat saudaramu dan kamu telah memakan dagingnya.”

Dalam lafadz Thabrani dikatakan bahwa seorang lelaki berdiri dari majlis Rasulullah saw, lalu para sahabat yang hadir melihat kea rah lelaki itu yang dalam keadaan lemah sekali. Mereka pun berkata, “Alangkah lemahnya si fulan.”

Rasulullah saw pun bersabda, “Kalian telah mengumpatnya dan memakan daging saudara kalian.” (At Targhib wa At Tarhib)

Dikeluarkan oleh Thabrani dari Mu’az Bin Jabal ra dengan makna riwayat lalu dengan sedikit tambahan: Mereka berkata, “Wahai Rasulullah saw, kami berkata yang benar dengan keadaannya.”

Rasulullah saw bersabda, “Sekiranya kamu telah mengatakan tentang yang tidak benar mengenainya, kamu telah melemparkan tuduhan terhadapnya.”

Dikeluarkan oleh Al Isbahani dengan isnad hasan dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa mereka telah berbicara mengenai seorang lelaki, “Ia tidak makan kecuali setelah diberi makanan oleh orang lain dan ia tidak akan bergerak ke suatu tempat kecuali setelah ia digerakkan.”

Maka Rasulullah saw bersabda, “Kamu telah mengumpatnya.”

Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Thabrani dari Ibnu Mas’ud ra katanya: Kami berada di samping Rasulullah saw ketika seorang lelaki tiba-tiba berdiri dan seorang lelaki lain mengata-ngatai lelaki itu. Maka Rasulullah saw bersabda kepada lelaki yang mengata-ngatai itu, “Bersihkan dirimu dan bertaubatlah.”

Tetapi lelaki itu berkata, “Untuk apa saya membersihkan diri saya.”

Jawab Rasulullah saw, “Sesungguhnya kamu telah memakan daging saudaramu.” (At Targhib wa At Tarhib).

Kisah Dua Wanita yang Mengerjakan Shaum Lalu Berbuka dengan Mengumpat

Dikeluarkan oleh Abu Daud, Thayalisi dan Ibnu Abu Dunya dalam bab celaan atas perbuatan mengumpat, dan Baihaqi dari Anas bin Malik ra katanya: Rasulullah saw telah memerintahkan kaum muslimin agar mengerjakan shaum suatu hari. Rasulullah saw bersabda, “Janganlah seorang pun dari kalian yang berbuka shaumnya hingga aku mengizinkannya.”

Maka mereka pun shaum. Ketika menjelang petang, seorang lelaki datang menemui Rasulullah saw dan berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya terus menerus mengerjakan shaum, maka izinkanlah saya untuk berbuka.” Maka Rasulullah saw pun mengizinkan lelaki itu membuka shaumnya.

Tidak lama kemudian, seorang lelaki lain datang dengan permintaan yang sama. Maka Rasulullah saw pun mengizinkannya. Hingga datang seorang lelaki dan berkata kepada Rasulullah saw, “Wahai Rasulullah! Ada dua orang wanita yang meneruskan shaumnya tetapi mereka malu menemui engkau untuk meminta izin membuka shaumnya.”

Namun Rasulullah saw memalingkan muka dari lelaki itu. Kejadian ini berulang beberapa kali hingga akhirnya Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya mereka berdua tidak shaum hingga petang ini, mereka memakan daging manusia.”

Kemudian Rasulullah saw memerintahkan lelaki itu agar menemui keduanya dan menyuruh mereka memuntahkan isi perut mereka.

Maka lelaki itu kembali kepada kedua wanita itu dan meminta mereka supaya muntah. Kedua wanita itu muntah, maka keluarlah potongan darah beku dari mulut keduanya.

Kemudian lelaki itu kembali menemui Rasulullah saw dan melaporkan kejadiannya. Rasulullah saw bersabda, “Demi Dia yang memegang nyawaku! Jika kedua potongan darah beku itu masih berada di dalam perut mereka, maka api neraka akan memakan mereka berdua.”

Dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Abu Dunya dari Baihaqi dari riwayat seorang lelaki dari Abid, hamba milik Rasulullah saw serupa dengan hadits di atas, tetapi dengan perkataan: Maka lelaki itu menyuruh salah seorang wanita itu supaya muntah. Lalu wanita itu memuntahkan apa yang ada dalam perutnya, maka keluarlah darah dan potongan daging hingga memenuhi setengah gelas. Kemudian lelaki itu menyuruh wanita yang seorang lagi supaya muntah, lalu keluarlah darah dan potongan gading hingga memenuhi gelas itu.”

Rasulullah saw bersabda, “Mereka berdua telah menjalankan shaum dari apa yang dihalalkan oleh Allah bagi mereka untuk memakannya, tetapi mereka membuka shaum itu dengan apa yang diharamkan oleh Allah ke atas mereka. Keduanya duduk-duduk dan mulai memakan daging manusia (dengan mengumpat).” (At Targhib wa At Tarhib)

Kisah Abu Bakar dan Umar ra.huma dengan Seorang Lelaki yang Berkhidmat Kepada Mereka

Dikeluarkan oleh Hafidz Adh Dhia Muqaddasi dalam kitabnya Al Mukhtar dari Anas bin Malik ra, katanya: Orang-orang Arab Badwi mempunyai tabiat suka berkhidmat (melayani) satu sama lain ketika di dalam perjalanan. Suatu ketika, seorang lelaki Arab Badwi berkhidmat kepada Abu Bakar dan Umar ra.huma dalam satu perjalanan. Abu Bakar dan Umar tertidur dan setelah jaga dari tidurnya, mereka tidak melihat makanan yang disediakan oleh lelaki itu. Keduanya berkata, “Sesungguhnya lelaki ini ketiduran terlalu lama.” Kemudian mereka membangunkannya dan berkata kepada lelaki itu, “Pergilah menemui Rasulullah saw dan katakan kepadanya bahwa Abu Bakar dan Umar menyampaikan salam kepadanya dan meminta kuah darinya.”

Tetapi Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya mereka berdua telah mempunyai kuah.”

Kemudia Abu Bakar dan Umar pun menemui Rasulullah saw dan berkata, “Wahai Rasulullah, kuah apakah yang telah kami makan?”

Rasulullah bersabda, “Dengan daging saudaramu. Demi DIA yang memegang nyawaku dalam tangan-Nya, sesungguhnya aku melihat daging disela-sela gigimu.”

Maka keduanya pun meminta Rasulullah saw agar memohonkan ampunan untuk mereka. Tetapi Rasulullah saw memerintahkan agar mereka memohon kepada lelaki itu supaya memintakan ampunan untuk mereka dari Allah SWT.

(Sebagaimana dalam Kitab Ibnu Katsir)

Nota Kaki : Jumpa artikel ini ketika merewang di sini.

Jumaat, 1 Januari 2010

Tauhid!


Dahri adalah seorang atheis yang begitu bijak berhujah naik kemimbar mencabar siapa untuk berhujah lalu disambut oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah ketika itu adalah masih lagi begitu muda.

Lalu bila melihat Abu Hanifah menyahut cabarannya, Dahri bertanya: "Siapakah engkau wahai kanak-kanak, engkau menyahut cabaranku sedangkan ramai ulamak serta orang-orang yang tua yang berserban besar, berjubah labuh, berlengan baju yang luas tidak berupaya menandingiku, inikan pula engkau yang masih kecil, mentah dan hina?"

Abu Hanifah menjawab: Allah Taala tidak memberikan ketinggian serta kebesaran kepada seseorang hanya kerana berserban besar, berjubah labuh serta berlengan luas tetapi Dia memberinya sebagaimana firmanNya; “Dan mereka yang diberikan ilmu itu ada beberapa darjat “ (Al-Mujadalah: 11)

Dahri bertanya: "Engkau yang akan menjawab soalan-soalanku?"

Abu Hanifah menjawab: "Ya, dengan taufik dari Allah semata-mata."

Dahri mula bertanya: "Adakah Allah itu maujud?" Abu Hanifah menjawab: "Ya."

Dahri bertanya: "Dimana?" Abu Hanifah menjawab: "Allah tiada bertempat."

Dahri bertanya bagaimanakah yang maujud itu tiada bertempat? Abu Hanifah menjawab: "Dalilnya ada pada diri kamu."

Dahri bertanya: "Mana dia?"

Abu Hanifah bertanya kembali: "Bukankah kamu ada nyawa?" Dahri menjawab: "Ya."

Abu Hanifah kemudian bertanya: "Dimanakah tempat nyawa atau roh dirimu, dikepalakah, diperutkah atau dikakimu?"

Dahri terpinga-pinga tidak dapat menjawab. Kemudian Abu Hanifah menanyakan pula tentang susu sebagai dalil yang lain: "Bukankah air susu ini berlemak?"Dahri menjawab: "Ya."

Abu Hanifah bertanya: "Dimanakah lemak tersebut, disebelah atas susu atau disebelah bawahnya?" Sekali lagi Dahri terpinga-pinga tidak dapat menjawab.

Abu Hanifah pun berkata: "Sebagaimana roh itu tiada bertempat didalam tubuh badan serta lemak tidak bertempat dalam susu, maka begitulah Allah tidak bertempat dialam ini (bahkan Allah yang mencipta segalanya)."

Dahri kemudian menyoal lagi: "Apa yang ada sebelum Allah dan apa pula selepasNya?"

Abu Hanifah menjawab: "Tiada sesuatu sebelum Allah dan tiada sesuatu selepasNya."

Dahri berkata: "Betapa dapat digambarkan sesuatu yang maujud itu tiada sesuatu sebelumnya dan tiada sesuatu selepasnya?"

Abu Hanifah menjawab: "Dalilnya ada pada anggota badanmu." Dahri bertanya: "Apa dia?"

Abu Hanifah menjawab: "Tiada sesuatu yang mendahului ibu jarimu dan tiada sesuatu selepas jari kelingkingmu. Sebegitulah Allah Taala yang tiada sesuatu sebelumNya dan tiada sesuatu selepasNya."

Dahri akhirnya berkata: "Tinggal satu soalan lagi untukku bertanya. Apakah yang dilakukan Allah sekarang?"

Abu Hanifah menjawab: "Cara engkau bertanya ini tidak kena, sepatutnya orang yang menjawab mesti diatas mimbar dan orang yang bertanya dibawah. Saya akan menjawab soalan ini sekiranya engkau turun kebawah dan saya berada diatas mimbar."

Lalu Dahri pun turun manakala setelah Abu Hanifah berada diatas mimbar, lantas Abu Hanifah berkata: "Waktu ini, Allah menurunkan yang batil kebawah seperti dirimu manakal menaikkan yang hak keatas."

Dan fahamlah Dahri bahawa dirinya telah tertewas. Seiring dengan itu bergemalah pekikan takbir dari orang ramai. Mereka memuji-muji kewibawaan Abu Hanifah yang telah berjaya menyelamatkan maruah Islam dari lidah Dahri yang sesat lagi menyesatkan.

Sehingga ke hari ini, nama Imam Abu Hanifah rah. tetap dikenali keseluruh dunia sebagai fuqaha terulung dan salah seorang Imam Mazhab Sunni ASWJ. (Mazhab Hanafi)

Nota Kecil : Dapat artikel ini semasa merewang di sini.

Sila klik selagi Halal